آپدیت کاکائو وبتون که ایو قراره وبتون Tomb Raider King تبلیغ کنه که قراره این تبلیغات ۶ می منتشر شه.

همچنین به گفته کمپانی و کارکنانش:

دلیل انتخاب آیو این بوده که آیو چالش ها رو دوست داره و ازش فرار نمیکنه یه جنبه ای داره که باعث جذب مخاطبین بین المللی میشه.

انتظار می‌ره استایل و سبک استایلش توجه های زیادی جذب کنه!


عکس‌های منتشر شده از همکاری آیو و کاکائو وبتون برای وبتون ”tomb raider king“


Download

آپدیت کاکائو وبتون با آیو