کمپانی ایدام اخیرا نتیجه‌ی شکایتش از یکی از کسایی که کامنتای مخرب میذاشت رو اعلام کرد

اون شخص به ۸ ماه حبس و ۲ سال حبس شرطی و ۱۸۰ ساعت خدمات اجتماعی و ۴۰ ساعت آموزش جلوگیری از خشونت جنسی محکوم شد