۲۱ مطلب در دی ۱۴۰۰ ثبت شده است

pieces,winter of 29 years old

محتوای پکیج مستند"pieces,winter of 29 years old"

 • ۳
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه ۳۰ دی ۰۰

  IU for J.ESTINA Summer 2021 Collection

   دانلود فوتوشات های آیو برای کالکشن تابستانه‌ی J.ESTINA 2021

 • ۳
 • نظرات [ ۰ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۰۰

  IU for Chamisul 4th Secret Bar CODE : TWINKLE

  دانلود فوتوشات های آیو برای Chamisul 4th Secret Bar Code: TWINKLE

 • ۳
 • نظرات [ ۲ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

  IU for HBO x wavve x Vogue Korea

  دانلود فوتوشات های آیو برای HBO x wavve x Vogue Korea

 • ۲
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

  All Coin performance

  دانلود همه‌ی اجراهای ترک Coin

 • ۳
 • نظرات [ ۰ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

  Shades of the Heart 2021

  دانلود فیلم Shades of the Heart 2021

 • ۳
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه ۲۸ دی ۰۰

  IU for Dazed Korea March issue x New Balance

  دانلود فوتوشات های آیو برای Dazed کره

 • ۲
 • نظرات [ ۰ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • دوشنبه ۲۷ دی ۰۰

  IU for Handu (HSTYLE) Clothing Store 2020 FW

  دانلود فوتوشات های آیو برای کالکشن HSTYLE

 • ۳
 • نظرات [ ۲ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • دوشنبه ۲۷ دی ۰۰

  Seasons Greetings 2020

  دانلود اسکن فوتوبوک Seasons Greetings 2020

 • ۳
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه ۲۵ دی ۰۰

  IU for ELLE Korea Magazine November 2021 Issue (Scans)

  فوتوشات های آیو برای ELLE کره

 • ۲
 • نظرات [ ۱ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • جمعه ۲۴ دی ۰۰
  𝑌𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑
  𝐵𝑎𝑏𝑦 정말 생각 안 나
  𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒로 자신 있어
  보여줄게
  𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒
  너를 보면 손에 땀 나
  긴장 풀게 한 번 웃어줘
  𝐿𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑢 𝑜𝑛 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑑𝑒