۵ مطلب با موضوع «𝐿𝑖𝑣𝑒» ثبت شده است

IU Love Poem Special Live on V Live+VPICK!

دانلود ولایو مینی آلبوم LOVE POEM با زیرنویس فارسی

به مناسبت 100 تایی شدن وب

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه Û²Û¶ خرداد Û°Û±

  12th Anniv V Live

  دانلود V Live سالگرد ۱۲ سالگی دبیو آیو با زیرنویس فارسی

  به مناسبت 100 تایی شدن وب

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه Û²Û¶ خرداد Û°Û±

  Homebody Signal (Vlive)

  دانلود لایو تعطیلات در خانه با آیو با زیرنویس فارسی

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • چهارشنبه Û±Û´ ارديبهشت Û°Û±

  ترجمه ویس لایو آیو

  آیو به مناسبت ۱۳ همین سالگرد دبیوش ویس لایو داشته

 • Û³
 • نظرات [ Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه Û¸ ارديبهشت Û°Û±

  Lee Joongi birthday call with IU Lee Ji Eun [ENG]

  سوپرایز آیو برای تولد لی جونگی

  درخواستی|به مناسبت یک ماهگی وب

 • Û³
 • نظرات [ Û¶ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه Û±Û¹ بهمن Û°Û°
  𝑌𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑
  𝐵𝑎𝑏𝑦 정말 생각 안 나
  𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒로 자신 있어
  보여줄게
  𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒
  너를 보면 손에 땀 나
  긴장 풀게 한 번 웃어줘
  𝐿𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑢 𝑜𝑛 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑑𝑒