۲۳ مطلب با موضوع «𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠» ثبت شده است

[ Online Compilation Concert #2 ] #IU  SINCE 2008 _ 2021

دانلود همه اجرا های آیو از سال 2008 تا 2021 در KBS WORLD

 • Û¶
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه Û³Û± خرداد Û°Û±

  Stages Mix

  دانلود استیج میکس های آیو

  (درخواستی)

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه Û³Û± خرداد Û°Û±

  아이유(IU)의 킬링보이스를 라이브로! - 하루 끝, 너의 의미, 스물셋, 밤편지, 팔레트, 가을 아침, 삐삐, Blueming, 에잇, Coin, 라일락 ㅣ 딩고뮤직

  دانلود Killing Voice آیو

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه Û²Û¸ خرداد Û°Û±

  Dance Performances

  دانلود همه‌ی دنس پرفورمنس های آیو

 • Û²
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه Û±Û¹ خرداد Û°Û±

  All Eight performance

  دانلود همه‌ی اجراهای سینگل Eight

 • Û´
 • نظرات [ Û±Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û±Û¸ ارديبهشت Û°Û±

  All Good Day performance

  دانلود همه‌ی اجراهای ترک Good Day

  (درخواستی)

 • Ûµ
 • نظرات [ Û´ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • پنجشنبه Û²Ûµ فروردين Û°Û±

  [官方]IU 2017 Palette Concert Tour (fake) DVD

  دانلود کنسرت پالت سال 2017

  به مناسبت عید

 • Û´
 • نظرات [ Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û²Û¹ اسفند Û°Û°

  IU Lee Ji Eun's 10th Anniversary Concert Official DVD Full Version

  دانلود کنسرت دهمین سالگرد آیو

  به مناسبت عید

 • Û²
 • نظرات [ Û² ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û²Û¹ اسفند Û°Û°

  All Jam Jam performance

  دانلود همه‌ی اجراهای ترک Jam Jam

  (درخواستی)

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه Û²Û± اسفند Û°Û°

  All Palette performance

  دانلود همه‌ی اجراهای ترک Palette

 • Û¶
 • نظرات [ Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه Û±Û´ اسفند Û°Û°
  𝑌𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑
  𝐵𝑎𝑏𝑦 정말 생각 안 나
  𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒로 자신 있어
  보여줄게
  𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒
  너를 보면 손에 땀 나
  긴장 풀게 한 번 웃어줘
  𝐿𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑢 𝑜𝑛 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑑𝑒