۳ مطلب با موضوع «𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 :: 𝐷𝑉𝐷» ثبت شده است

[官方]IU 2017 Palette Concert Tour (fake) DVD

دانلود کنسرت پالت سال 2017

به مناسبت عید

 • Û´
 • نظرات [ Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û²Û¹ اسفند Û°Û°

  IU Lee Ji Eun's 10th Anniversary Concert Official DVD Full Version

  دانلود کنسرت دهمین سالگرد آیو

  به مناسبت عید

 • Û²
 • نظرات [ Û² ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û²Û¹ اسفند Û°Û°

  IU (아이유) Love Poem concert (Seoul)

  دانلود کنسرت Love Poem 2019 در سئول

  به مناسبت یک ماهگی وب

 • Ûµ
 • نظرات [ Û¶ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • چهارشنبه Û²Û· بهمن Û°Û°
  𝑌𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑
  𝐵𝑎𝑏𝑦 정말 생각 안 나
  𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒로 자신 있어
  보여줄게
  𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒
  너를 보면 손에 땀 나
  긴장 풀게 한 번 웃어줘
  𝐿𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑢 𝑜𝑛 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑑𝑒
  دنبال کنندگان ‎+Û±Û°Û° نفر
  این وبلاگ را دنبال کنید